Badania medyczne takie jak Elektrokardiogram (EKG) i Echo Serca są niezwykle ważne dla oceny stanu serca i układu krążenia. Dzięki tym badaniom lekarze mogą zdiagnozować różne schorzenia sercowe oraz monitorować […]